โอดิสซี Homer

ISBN:

Published:

Paperback

480 pages


Description

โอดิสซี  by  Homer

โอดิสซี by Homer
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 480 pages | ISBN: | 9.62 Mb

หนึงในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค พรรพบุรุษแหงวรรณกรรมตะวันตก ชา วกรีกเชือวามหากาพย อิเลียด และ โอดิสซี รจนาโดยโฮเมอร มีนครตางๆ ในกรีกเจดแหง ทีวากันวาเปนแหลงกำเนิดของเขา ไมมีใครทราบรายละเอียดเกียวกับชีวิตของมหากวีผู นีแนนอน และกปราศจากขอพิสูจนชัดแจงดวยวMoreหนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค พรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก ชา วกรีกเชื่อว่ามหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี รจนาโดยโฮเมอร์ มีนครต่างๆ ในกรีกเจ็ดแห่ง ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเขา ไม่มีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของมหากวีผู้ นี้แน่นอน และก็ปราศจากข้อพิสูจน์ชัดแจ้งด้วยว่ามหากาพย์ทั้งสองเรื่องเป็นผลงานของฅนๆ เดียวกัน แต่เนื้อหาและเอกภาพในแต่ละเรื่องบ่งว่าผู้รจนาเป็นฅนๆ เดียวกัน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่น นอกจากโฮเมอร์ ปราชญ์สมัยใหม่เชื่อว่า เขาคงมีชีวิตอยู่ในแคว้นไอโอเนีย ประมาณ ๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล มหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี ได้ร่วมกันสรรสร้างการแสดงออกซึ่งจิตใจแบบตะวันตกออกมาในรูปวรรณกรรมเป็น ครั้งแรก จะเข้าใจง่ายกว่า ถ้ากล่าวว่า อิเลียด คือโศกนาฏกรรม และ โอดิสซี คือนวนิยาย โดยโอดิสซีมีพล็อดเรื่องอันถักร้อยไว้อย่างประณีต มีจุดสนใจในแง่จิตวิทยา และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของตัวละครได้กลายเป็นบรรพบุรุษของนวนิยายทั้ง ปวงที่หลั่งไหลตามมาไม่ขาดสายEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "โอดิสซี":


sanok58.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us